Chuyển khoản

Tên tài khoản: Lâm Thái Sơn

Tài khoản ABBank: 86868999

Tài khoản VietinBank: SonLT

Ví điện tử: ZaloPay, PayPal